Våra tjänster.

 • Eventsjukvård
  För oss på Skandinaviska Sjukvårdsgruppen är det viktigt att du känner dig trygg! Såväl på event som i vardagen. Vårt arbete består i att skapa trygghet och säkerhet genom närvaro av högutbildad sjukvårdspersonal som erbjuder kvalitativ sjukvård. I detta ingår även ambulanssjukvård.
 • Sjukvård som finns men inte syns.
  Detta är en ny tjänst. Att ha personal på plats med sina gröna uniformer och klumpiga väskor kan kännas stelt eller malplacerat. Därför har vi utvecklat en tjänst där vår duktiga personal smälter in i mängden genom att matcha evenemangets klädkod, men fortfarande med samma utrustning och kunskap som i vanlig uniform.
 • Ambulanssjukvård
  Våra ambulanser kan bokas för event, försäkringstransporter, en rad övriga uppdrag och bemanning hos landsting och privata leverantörer av ambulanssjukvård. Dessa bemannas alltid med av beställaren önskad kompetens. Det går självklart utmärkt att boka enbart specialistsjuksköterskor och/eller ambulanssjukvårdare för bemanning. Självklart har all personal som bemannar Skandinaviska Sjukvårdsgruppens ambulanser lång prehospital erfarenhet. Vi hjälper er gärna att bemanna ambulanser - över hela landet!
 • VIP-sjukvård
  VIP-sjukvård är en tjänst som i första hand riktar sig till den offentliga sektorn, myndigheter, diplomatbesök eller andra internationella besök i Sverige. Skandinaviska sjukvårdsgruppen åtar sig VIP-sjukvård i hela landet och bemannar alltid evenemanget med högsta kompetens. Vår läkare kommer att finnas tillgänglig dygnet runt för er/ert sällskap. Vår läkare och våra sjuksköterskor har kompetens att administrera livsavgörande läkemedel, vilket kan vara skillnad mellan liv och död. Vid beställning av VIP-sjukvård ingår allt material såsom läkemedel, sjukvårdsmateriel och eventuell annan nödvändig utrusning.
  Vid bokning av VIP-sjukvård görs en riskanalys, där vi arbetar fram ett upplägg för just ert besök/sammankomst. Vi kan även via samarbetspartner lösa personskydd samt annan bevakning om uppdraget kräver detta.
 • Tillfällig Bemanning
  Tillfällig bemanning innebär att sjukvårdspersonal periodvis kan stå till tjänst för bemanningsuppdrag hos kommun, landsting och privata vårdgivare.
 • Stationär Bemanning
  Vid Stationär bemanning finns läkare, specialistsjuksköterskor, sjuksköterskor och undersköterskor via avtal tillgängliga året runt.
 • Överskottsrekrytering
  För att kunna bemanna eventmarknadens under högsäsong har vi under lågsäsong ett överskott av personal. Vår personal står därför till tjänst även för externa bemanningsuppdrag. Vår personal har en mycket bred kompetens som tillsammans spänner över hela vårdsektorn.
 • Produktförsäljning
  Vi arbetar med försäljning och uthyrning av hjärtstartare, första hjälpen- och övrig sjukvårdsutrustning till arbetsplatser och offentlig miljö. För er säkerhet utbildar vi också dig, dina vänner, kollegor, föreningar och andra grupper i HLR, hjärt och lungräddning, och första hjälpen. Alla våra HLR-instruktörer är sjukvårdsutbildade.