Skandinaviska sjukvårdsgruppen AB

Skandinaviska sjukvårdsgruppen startades i oktober 2018 och är en sammanslagning av Skånsk Eventsjukvård och SSG Ambulans i Sverige AB's eventdel RescueRENT.
Genom denna sammanslagning kan vi nu erbjuda bred erfarenhet och kvalificerade sjukvårdstjänster vid olika typer av evenemang.

Vi erbjuder allt från kompletta säkerhetslösningar eller delar därav när det gäller ambulans, sjukvård, brand och räddning i hela Norden, och samarbetar med flera aktörer inom blåljussektorn.

Vi är godkända för F-skatt.

Registrerad i Vårdgivareregistret hos Socialstyrelsen.

Vi har ansvars- och patientförsäkring vilket är en stor trygghet för dig som kund och för patienten.

Våra ambulanser är registrerade som utryckningsfordon hos Transportstyrelsen.
Utdrag från tillståndstexten för ambulanser:
”till olycksplatser/sjukdomsplatser och för akuta transporter av patient till sjukhus”. 
Detta innebär att vi kan och får utföra så kallade Prio 1-uppdrag.

Hur är detta löst på ert arrangemang idag? Våga fråga och jämför med oss!

Ring oss på 020 24 7 112