Företaget:

  • Är registrerat som vårdgivare
  • Är godkänt för F-skatt
  • Innehar alla för verksamheten erforderliga försäkringar

Vår personal och kompetens.

Vi tillhandahåller läkare, sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor, undersköterskor, ambulanssjukvårdare, sjukvårdare samt brand- och räddningsmän.

All vår personal är väl förtrogen med sin yrkesroll och van vid att arbeta prehospitalt.

Miljö

Vi följer hela tiden utvecklingen och försöker minska vår miljöpåverkan genom att bland annat välja så miljövänliga bränslen till vår fordon som det är möjligt.

Våra värdegrunder.

  • Patientens bästa alltid främst.
  • Personalens säkerhet och välbefinnande får aldrig kompromissas.
  • Vår arbetsplats bygger på mångfald och respekt för oliktänkande.
  • Vi tar hand om varandra och lär av våra misstag.
  • Vi skall ha roligt tillsammans.
  • Vår ekonomi skall vara hållbar och vinstgivande för att skapa stabilitet i utförandet.